برای هر فعالیت تنها ۲ عامل اصلی وجود دارد

یکی تلاش برای بدست آوردن خوشحالی و لذت

و دیگری در فرار از حس ناراحتی و درد

فراموش نکنید اگر برای اولی تلاش نکنید دومی شما را به حرکت در خواهد آورد