۳ کلید موفقیت

By |۱۳۹۷/۱/۲۴ ۱۰:۱۳:۲۷فروردین ۲۴ام, ۱۳۹۷|Categories: موفقیت|Tags: , , , , , , |

شناخت اولین مرتبه شروع هر کاریست اولین بخشی که در هر هواپیما تست می شود رادار آن است دنیا پر از افرادی با ایده ها و آرزو های بزرگ است ، بدون شروع و اقدام به کار هیچ ارزی آفریده نمی شود همواره باید در رشد بود و تلاش برای بهبود بود ، بزرگترین مربی خود باشید و از دور به خودتان بنگرید این بخش انقدر اهمیت دارد که اگر قرار باشد من ساعت ها و روزها درباره اش با شما صحبت کنم باز هم زمان کم است و قدری هم از اهمیت و حق مطلب [...]