تعریف بازاریابی چیست؟

بازاریابی تعاریف مختلفی دارد و هرکدام هم مفهومی از یک جنبه بازاریابی را می رسانند ولی یک تعریف کلی برای بازاریابی وجود دارد که ساده و قابل قبول برای همگان است آن هم این است که ، بازاریابی به انجام دادن عملی در کسب و کار اطلاق می شود که موجب رضایت مشتری می گردد.

اصول بازاریابی

در بازاریابی باید رضایت مشتری رعایت شود یعنی کسب و کار باد منجر به رضایتمندی مشتری گردد، و از طریق این رضایت برای شرکت و یا سازمان هم سود آوری حاصل گردد که البته به صورت همزمان باید این عمل صورت گیرد یعنی هم مشتری رضایتمند شود و هم سازمان ویا شرکن باید به سودآوری برسد، پس اگر در بازاریابی یکسر این معادله کم یا زیاد شود به تعادل و یا جواب نمی رسد.
همچنین در بازاریابی و یا در کسب و کار رضایت مندی مشتر ینباید منجربه ضرر به سازمان گردد یعنی نباید شما طوری رضایتمندی مشتری را در نظر بگیرید که به جنبه های سود اوری و موفقیت سازمان توجه نکنید همان طور که گفتیم باید مانند یک ترازو به ان نگاه کنیم که مشتری یک سمت ترازو و سازمان سمت دیگر است هردو باید رضایتمند باشد، کسب وکار شما هم به مشتریان سود می رساند و رضایت آنها را جلب می کند هم سازمان !

تعریف بازاریابی از نظر کاتلر  

مفهومی که برای بازاریابی تا به حال گفتیم مفهوم پایه ایی و اصلی بازاریابی می باشد، اما تعاریف کامل تری از بازاریابی وجود دارند که یکی از این تعاریف مربوط به فیلیپ کاتلر می باشد، و ان این است که : بازاریابی یک فرایند مدیریتی و اجتماعی می باشد که در آن افراد و گروه ها،نیاز ها و خواسته های خود را با یکدیگر مبادله می کنند.
در تعریفی که از بازاریابی از فیلیپ کاتلر گفته شد مفاهیمی کلیدی نهفته است، که شامل : نیاز، خواسته، تقاضا میباشد، که هرکدام دارای مفاهیم بسیار گسترده ایی هستند و البته که معنای جداگانه ایی هم دارند و البته بسیار عمیق!
در تعریف بازاریابی تفاوت های بسیار زیادی بین نیاز، خواسته و تقاضا وجود دارد!
در صورتی که به صورت عام ممکن اسن این کلمات به جای یکدیگر به کار برده شوند اما در علم بازاریابی این مفاهیم بسیار متفاوت و مهم هستند که در ادامه به تعاریف آن و مفاهیم انها در بازاریابی خواهیم پرداخت. در این مقاله تعدای از این مفاهیم را برای شما خواهیم گفت و در مقالات بعدی بقیه مفاهیم را شرح داده ایم.
مفاهیم کلیدی بازاریابی شامل: نیاز، خواسته، تقاضا، محصول، خدمات، تجربه و ارزش میباشد.
تعریف بازاریابی از نظر کاتلر  

رابطه نیاز و بازاریابی

خلق نیاز از وظایف بازاریابی نیست، نیاز مفهومی کلیدی در بازاریابیست که در بشر آفریده شده است

تعریف مفهوم نیاز در بازاریابی

تعریف مفهوم نیاز در بازاریابی

اولین مفهوم در بازاریابی نیاز می باشد، نیاز کمبود و نقص هایی می باشد که در وجود همه انسانها وجود دارد و به صورت ذاتی هستند مانند گرسنگی و تشنگی از جمله نیاز های ذاتی بشر هستند همه انسانها نیاز به غذا خوردن و آشامیدن دارند تا نیاز های ذاتیشان را برطرف کنند، پس نیاز مفهومی طبیعی و ذاتی می باشد، خب حالا!

بازاریابی چه ربطی به نیاز های ذاتی دارد؟

دقیقا نکته همین جاست که بازاریاب نباید نیاز های ذاتی انسان ها و مشتریان را خلق کند اصلا وظیفه بازاریاب این نیست، بازاریاب نباید تاثیری بر روی نیاز داشته باشد، و نگرش اینکه خلق نیاز از وظایف بازاریابان می باشد کاملا اشتباه است ، بازاریاب نمی تواند نیازی خلق کند زیرا اگر خلق کند موقتی خواهد بود، نیاز در وجود بشر خلق شده و تا ابد باقی خواهد ماند.